Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Somut Olmayann Kültürel Miras


UNSURLARIMIZ 26 nisan 2022.pngSomut Olmayann Kültürel Miras Somut olmayan kültürel mirası daha gözle görülür kılmak, önemi konusunda bilinçlenmeyi sağlamak  ve kültürel çeşitliliğe saygı içinde diyalogu desteklemek için, Taraf Devletlerin teklifi üzerine, insanlığın somut olmayan kültürel mirasının temsili bir listesi hazırlanır, güncellenir ve yayımlanır.

Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydettirdiği 21 unsuru ile UNESCO'ya en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer almaktadır. 


 • Meddahlık / Arts of the Meddah, Public Storytellers (2008)
 • Mevlevi Sema Töreni / Mevlevi Sema Ceremony (2008)
 • Âşıklık Geleneği / Âşıklık (Minstrelsy) Tradition (2009)
 • Nevruz (Çokuluslu) / Nevruz (Multinational 2009)
 • Karagöz / Karagöz (2009)
 • Geleneksel Sohbet Toplantıları / Traditional Sohbet Meetings (2010)
 • Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali / Kırkpınar Oil Wrestling Festival (2010)
 • Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah / Semah, Alevi-Bektaşi Ritual 2010)
 • Tören Keşkeği Geleneği / Ceremonial Keşkek Tradition (2011)
 • Mesir Macunu Festivali / Mesir Macunu Festival (2012)
 • Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği / Turkish Coffee Culture and Tradition (2013)
 • Ebru: Türk Kağıt Süsleme Sanatı / Ebru: Turkish Art of Marbling (2014)
 • Geleneksel Çini Ustalığı / Traditional Craftsmanship of Çini-Making (2016)
 • İnce Ekmek Yapma ve Paylaşma Kültürü: Lavaş, Katırma, Jupka, Yufka (Çokuluslu) / Flatbread Making and Sharing Culture: Lavash, Katyrma, Jupka, Yufka (Multinational 2016)
 • Bahar Kutlaması: Hıdrellez (Çokuluslu) / Spring Celebration: Hıdrellez (Multinational 2017)
 • Islık Dili / Whistled Language (UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi) (2017)
 • Dede Qorqud/Korkyt Ata/Dede Korkut Mirası: Destan Kültürü, Halk Masalları ve Müzik (Çokuluslu) / Heritage of Dede Qorqud/ Korkyt Ata/ Dede Korkut, epic culture, folk tales and music (Multinational 2018)
 • Geleneksel Türk Okçuluğu / Traditional Turkish Archery (2019)
 • Geleneksel Zekâ ve Strateji Oyunu: Mangala / Göçürme Togyzqumalaq, Toguz Korgool / Tradıtıonal Intellıgence and Strategy Game: Mangala / Göçürme, Togyzqumalaq, Toguz Korgool (2020)
 • Minyatür Sanatı / The Art of Miniature (2020)
 • Hüsn-i Hat: Türkiye’de İslam Sanatında Geleneksel Güzel Yazı / Hüsn-i Hat, Traditional Calligraphy in Islamic Art in Turkey (2021)