Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

ARDAHAN'IN ARKEOLOJİK MİRASI


Ardahan Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Ö
ğretim Üyeleri, Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sami PATACI, Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül AKIN ARAS, Dr. Öğr. Üyesi İsaf BOZOĞLU BAY, Arş. Gör. Dr. Oğuz ARAS, Arş Gör. Dr. Sinem COŞKUN İl Müdürümüz Uğur DEDE'yi ziyaret ettiler. Ardahan’ın Arkeolojik Mirası, Müdürlüğümüzce sürdürülen projeler hakkında bilgi paylaşıldı. Görüş alışverişinde bulunuldu, tespit edilen konular, öncelikli projeler üzerinde birlikte çalışma kararı alındı.