Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İklimi

İKLİM DURUMU

Yörenin yüksek olması ve yüzey şekillerinin değişkenlik göstermesi dolayısıyla İl genelinde karasal iklim hakim olup, kışlar uzun, sert ve kar yağışlıdır. Yıllık ortalama sıcaklığı 5 0C’nin altında olup, kışın –30 0C’nin altına iner. Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alan Ardahan’a yılda ortalama 500 mm yağış düşer. Sonbaharın ilk soğukları eylül ayının sonunda başlar, ilkbaharda mayıs ayının ortalarına kadar devam eder.

İlin batı ve kuzeyinde daha çok Karadeniz ikliminin özellikleri görülür. Bu özellik bitki örtüsünde de kendini gösterir. Batı ve kuzeyde özellikle Posof ilçesi ile Artvin’e komşu olan yörelerde ormanlıklar ve çalılar yer alırken diğer yerlerde çayır ve meralar yaygınlık göstermektedir.

Göle ovasında kışlar ağır geçer. Bu saha Türkiye’nin en soğuk yerlerinden sayılan Sarıkamış’a oranla daha soğuktur. Her tarafı yüksek dağlarla çevrilmiş çanak biçimindeki ovada kışın hava akımı az olur. Bu durumda soğuyan ve ağırlaşan hava aşağıya doğru hareket eder ve sıcaklık kaybına uğrayarak dondurucu bir hal alır. Böylece Toprak örtüsü ve bataklıklar donar. Ovayı kuşatan ve biraz esinti gören dağların yamaçları daha az soğuktur. Kış aylarında bazen ovanın içerisini kalın bir sis tabakası örter ve etrafında ki dağlardan bakılınca burası adeta bir deniz gibi gözükür. Bu ovaya kışın en soğuk rüzgar kuzeybatıdan gelir ve buna "Ardahan Yeli" denir.

Etrafı dağlarla çevrili olan ve ortalama 900 m yükseklikte bulunan Posof İlçemizde ise Doğu Karadeniz ikliminin sert şekli hüküm sürer. Burada mikro klima tipi iklim hakim olup, kışlar yağışlı, yazlar ise sıcak geçmektedir. Bu iklimin en belirgin özelliği yağışlarıdır. Bu alana her mevsimde yağış düşer. Sahada altı ay kış mevsimi yaşanır. Bu esnada yağışlar hep kar halindedir ve boldur. Mayıs'a kadar kar yağdığı da olur. İlkbaharda ve sonbaharda sisler oluşur. Yaz mevsimi esnasında yağmur eksik olmaz. Sıcaklık yağışlardan ve havanın sık sık bulutlu kalışından etkilenir. Yaz mevsimi adeta bir ilkbahar serinliğindedir. Durum böyle olunca buralarda geniş ormanların varlığı kendiliğinden oluşur. Açık kalan yerler ve vadiler devamlı bir yeşillik içerisindedir.

ARDAHAN İLİ BAŞLICA İKLİM VERİLERİ

(10 YILLIK ORTALAMA)

 

 

AYLAR

Ortalama Yağış

mm.

Ortalama Sıcak.

C

Ort.N.Nem

%

Mak.Sıc.

C

Min.Sıc.

C

OCAK

34.4

-10.3

76.3

5.4

-28.2

ŞUBAT

19.7

-11.0

77.6

4.0

-26.1

MART

29.2

-4.9

79.2

7.6

-22.0

NİSAN

51.2

4.0

73.0

16.0

-8.9

MAYIS

74.3

9.5

70.2

25.5

-2.1

HAZİRAN

98.2

12.4

74.2

26.1

-1.5

TEMMUZ

46.2

16.1

73.8

29.0

1.0

AĞUSTOS

49.0

16.7

68.8

29.3

3.9

EYLÜL

35.7

11.1

67.3

28.0

-2.3

EKİM

31.1

7.0

71.3

23.3

-5.8

KASIM

26.9

-0.9

87.3

13.4

-11.4

ARALIK

31.4

-7.8

67.3

6.9

-29.3

(Yıllık ort.)

43.9

5.3

73.8

17.7

-11.8