Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Ardahan Ormanı

Ardahan’ın kuzeydoğusunda, geniş Kura Vadisi üzerinde yer almaktadır. Deniz seviyesinden oldukça yüksekte yer alan bu önemli kuş alanında sarıçam ormanları, elle biçilen otlaklar, tarım alanları ve geniş dağlık bozkırlar bir arada görülür. Ardahan-Kars yolunun hemen kenarında 15 ha büyüklüğündeki Putka Gölü bulunur.Gölün büyük bölümü kındıralıklarla kaplıdır. Bataklık çevresinde üreyen 10 çift çayır delicesi, alanın önemli kuş alanı olmasını sağlar. Putka Gölü’nde kızıl boyunlu batağan, boz ördek, çamurcun, yeşilbaş, çıkrıkçın, elmabaş patka, pasbaş patka, tepeli patka, saz delicesi, turna ve sarı başlı kuyruksallayan gibi türler küçük sayılarda kuluçkaya yatar.

Aralarında kara çaylak, şahin, kızıl şahin, küçük orman kartalı, delice ve doğan gibi bir çok yırtıcı kuş türü büyük olasılıkla önemli kuş alanındaki ormanlarda üremektedir. Kara akbabanın da dahil olduğu çok sayıda akbaba ve kartal türü alanda görülmekte ve önemli kuş alanı sınırları dışında üredikleri tahmin edilmektedir.